За нас

 

Мисия


Реализиране на специализирани и ефективни ИТ решения  за нуждите на фирмите , индустрията , банките и държавната администрация .
Най-добрите технологии на най-добрата цена .

Нашата мисия е предоставяне на услуги на световно ниво !


 

Визия и стратегия


Постигане на максимални резултати при внедряването на качествени системни решения.
Прилагане на най-добрите технологии и софтуер.
Инсталиране на съоръжения на утвърдени световни производители  според най-добрите световни  практики и стандарти.
Създаване на дългосрочни и лоялни отношения с партньорите и клиентите.
Въвеждане на иновативни подходи и продукти.


 

 

История 

Фирмата е създадена според условията на Указ 56 на Министерски съвет през 1989г.
Осигурявала е техническото обслужване и реконструкция на телефонни системи в над 25 фирми  с повече от по 100 работни места .
Реализирала е над 200 индустриални проекта в областта на телефонните и информационните системи . През 2007г. е регистрирана  като ЕООД. Специализира в областта на структурни кабелни системи и активно оборудване . Развива се като системен интегратор . С оглед високите изисквания на пазара  извършва сертификация при водещи производители на хардуер. Защитила е сертификати за инсталация и търговия .


 

 

Основни клиенти 

Промишлени предприятия
Държавна администрация
Общинска администрация
Дипломатически представителства
Адвокатски кантори
Корпоративна специализирана охрана
Здравни заведения – болници
Научно – изследователски центрове
Образователни институции – училища