Услуги

Софтуерни решения

 • инсталация на софтуер
 • софтуерна поддръжка на компютри и сървъри
 • софтуерни системи по поръчка
 • уеб услуги

Хардуерни услуги

 • доставка на хардуер
 • инсталация на хардуер
 • хардуерна поддръжка на компютри и сървъри
 • инсталация на UPS системи


 

Системи за обслужване на клиенти

 • инсталация и сервизно обслужване на телефонна централа, мрежа и апарати
 • болнични информационни системи
 • картови технологии – дизайн и персонализация

Системни инжинерни услуги

 • инсталация, гаранционна и абонаментна поддръжка на компютърно и комуникационно оборудване
 • системен и приложен софтуер